Helmplicht voor snorscooters vanaf 2022

4slaf4life

Well-Known Member
Ik voel me als ik boven de 30 ga zonder helm al onprettig. Maar de meeste mensen maken zich geen zorgen over veiligheid. Vandaar dat ze 50 gaan op een snorscooter zonder helm
 

Broos

Well-Known Member
Zou mezelf veiliger voelen op een ontgrensde scooter, dan op een ontgrensde e-bike. (slechtere remmen, dunnere wielen ect)
E-bikes hebben banden speciaal voor e-bikes, hydraulische schijfremmen, dikke frames.
Het is geen fiets met een Berini eitje op de voorvork. :)
Post automatically merged:

Ik ben benieuwd hoe ze het eens gaan aanpakken die elektrische Step(jes)... die dingen scheuren ook al rond met meer dan 25 Km/uur , zonder ... te steppen.
Stepjes zijn niet togestaan op de openbare weg.
Ik heb meer schrik van die e-bakfietsen, gaan ook 25 km/u.
 

gcs100

Well-Known Member
Post automatically merged:

 

Floris van bommelstijn

Boris the blade
Oude koeien!


Motie was al jaren terug aangenomen wat dat betreft...
Kronkelen en kermen heeft geen zin meer, ondanks dat vele peeps en organisaties jaren lang alles hebben gegeven in de strijd met de overheid is/was het elke keer nul op het rekest wat men voor de kiezen kreeg! En de verantwoordelijke personen bleven al die tijd maar wijzen naar Europa/Brussel wat dat betreft. M.a.w. de slag was al verloren voordat deze echt begonnen was!

Edit: V.w.b. relevante info kun je ook het best de rijksoverheid website raadplegen i.p.v. RTL nieuws!

Zie ook: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-16837.html
 
Last edited:

Sparky

Well-Known Member
Mijn gedacht:
  • RDW krijgt het druk met omkeuren denk ik.
  • Het zal niet lang gaan duren dat scooterzaken en doosjesschuivers op het internet specifieke ombouwsetjes gaan aanbieden snor ---> brom.
  • Het probleem met het opvoeren van snorfietsen is met het invoeren van deze helmplicht niet opgelost en de veiligheid van fietsers op het fietspad is daarmee niet verbeterd..
  • Sterker nog, wellicht gaat men door deze helmplicht nog snellere snorfietsen op het fietspad tegenkomen.
  • Heel jammer voor de snorders die zich wel aan de regels gehouden hebben.
  • Wel krom dat je op een elektrische fiets die 25 kmpu rijdt geen helmplicht hebt en op een snorfiets die ook maar 25 mag rijden wel.
  • Wel krom dat je op een elektrische fiets die 25 kmpu rijdt geen rijbewijs nodig hebt en op een snorfiets die ook maar 25 mag wel.
  • Bij deze is de waarde van uw snorfiets ineens flink gekelderd want wie wil er nu nog een snorfiets kopen?
 

4slaf4life

Well-Known Member
De reden dat snorfietsen hier een andere categorie zijn is omdat vroeger mensen die niet meer goed konden fietsen toch nog mobiel wilden zijn zonder de ''hoge'' snelheid van een brommer. Nu heb je daar elektrische fietsen voor en wordt er misbruik gemaakt van de catergorie snorfiets.

Ik vind het jammer voor de mensen die zich netjes aan de regels hielden. Maar ik ben er zeker niet tegen om snorfietsen te verdrijven.
 

gcs100

Well-Known Member
Beste @Floris van bommelstijn
Onderstaande tekst gedownload van de officiële site waar jij het over hebt.
Lekker duidelijk in Jip en Janneke taal... ;)

Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het RVV 1990 in verband met de invoering van de helmplicht voor snorfietsers (helmplicht snorfiets)​

Nader Rapport​

23 juni 2022
IENW/BSK-2022/151368
Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Aan de Koning
Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 21 april 2022, no. 2022000908, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde ontwerp van een algemene maatregel van bestuur rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 15 juni 2022, no. W17.22.00046/IV, bied ik U hierbij aan.
De tekst van het advies treft u hieronder aan, voorzien van mijn reactie.
Bij Kabinetsmissive van 21 april 2022, no.2022000908, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer in verband met de invoering van de helmplicht voor snorfietsers en diverse andere kleine aanpassingen (helmplicht snorfiets en onderhoudswijziging Reglement verkeersregels verkeerstekens 1990), met nota van toelichting.
Het ontwerpbesluit voorziet in de wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en een wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), waarmee het dragen van een helm voor snorfietsers en eventuele passagiers verplicht wordt. Daarnaast wordt een aantal technische wijzigingen aangebracht en enkele redactionele omissies hersteld.
De Afdeling advisering van de Raad van State maakt een opmerking over de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het ontwerpbesluit. In verband daarmee is aanpassing van het ontwerpbesluit en de toelichting wenselijk.
Het ontwerpbesluit voorziet in een helmplicht voor snorfietsers. Daarnaast bevat het ontwerpbesluit ook een aantal wijzigingen van technische aard, zoals het toevoegen van verkeersborden en het herstellen van redactionele omissies.
De Afdeling stelt voorop dat tot een wijziging van meerdere inhoudelijke onderwerpen in één wet of besluit in principe slechts overgegaan indien de verschillende onderdelen samenhang hebben. De invoering van een helmplicht voor snorfietsers is een beleidsinhoudelijke wijziging. Deze inhoudelijke wijziging heeft geen samenhang met de overige technische wijzingen en redactionele omissies in het ontwerpbesluit. In het licht van het hiervoor omschreven samenhangcriterium dienen de beleidsinhoudelijke wijziging en de overige technische wijzigingen in afzonderlijke besluiten te worden opgenomen. In casu is een inbreuk op dit criterium uit een oogpunt van spoedeisendheid of doelmatigheid niet te rechtvaardigen.
Daarom adviseert de Afdeling de helmplicht voor snorfietsers enerzijds en de overige wijzigingen van technische aard anderzijds in twee afzonderlijke besluiten op te nemen.
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een opmerking bij het ontwerpbesluit en adviseert daarmee rekening te houden voordat een besluit wordt genomen.

Naar aanleiding van bovenstaande opmerking is het oorspronkelijke ontwerpbesluit gesplitst in twee afzonderlijke besluiten. Het onderhavige besluit regelt de helmplicht voor snorfietsers. In een separaat besluit zullen de overige zaken uit het oorspronkelijk ontwerpbesluit worden geregeld.
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de inwerkingtredingsdatum op 1 januari 2023 te zetten.
Ik moge U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de gewijzigde nota van toelichting wederom doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,M.G.J. Harbers.
 

MaFoDes

Member
Vandaag als snorrijder bij mijn scooterman binnengewipt hierover. Volgens hem - zijn bron is de BOVAG zoals hij zegt - is het nog steeds niet 100% definitief.
Er zouden geheid vragen komen waarom oma op haar elektrische fiets met chip easily 30 trapt bergop (heb ik overigens hier in Limburgse Heuvelland al echt gezien die oma terwijl ze 2 jochies op een afgetrapte Zip inhaalde) en geen helm hoeft. Alleen al die vraagstelling zou de boel weer een half jaar kunnen uitstellen.
Maar uiteindelijk zal het toch gaan gebeuren. De ons omringende landen hebben die helmplicht voor snorries al jaren.

Ook ik vraag me af wat wijsheid is. Als ik dan toch een helm op moet, neig ik er sterk naar mijn Kisbee te laten opvoeren/ombouwen en herkeuren. Of nu snel inruilen nu er nog vraag is en ik wellicht een goede prijs ervoor terugkrijg en wellicht naar elektrisch gaan, heb toch de zonnepanelen op het dak met overcapaciteit. Als die krengen eens niet zo duur zouden zijn met een acceptabele actieradius. Zucht...
 

eurokit

Broem Broem Pff Pff
Mijn gedacht:
  • RDW krijgt het druk met omkeuren denk ik.
  • Het zal niet lang gaan duren dat scooterzaken en doosjesschuivers op het internet specifieke ombouwsetjes gaan aanbieden snor ---> brom.
  • Het probleem met het opvoeren van snorfietsen is met het invoeren van deze helmplicht niet opgelost en de veiligheid van fietsers op het fietspad is daarmee niet verbeterd..
  • Sterker nog, wellicht gaat men door deze helmplicht nog snellere snorfietsen op het fietspad tegenkomen.
  • Heel jammer voor de snorders die zich wel aan de regels gehouden hebben.
  • Wel krom dat je op een elektrische fiets die 25 kmpu rijdt geen helmplicht hebt en op een snorfiets die ook maar 25 mag rijden wel.
  • Wel krom dat je op een elektrische fiets die 25 kmpu rijdt geen rijbewijs nodig hebt en op een snorfiets die ook maar 25 mag wel.
  • Bij deze is de waarde van uw snorfiets ineens flink gekelderd want wie wil er nu nog een snorfiets kopen?

Dat mag wel zijn.. Maar straks gaat het ook nog eens punten op je rijbewijs kosten..

Of zo ver, dat je het in je scooter tijdperk het verkloot hebt.. En je dit geen recht meer geeft op een latere autorijbewijs.. Zo ver zal het nog wel komen.
Post automatically merged:

Vandaag als snorrijder bij mijn scooterman binnengewipt hierover. Volgens hem - zijn bron is de BOVAG zoals hij zegt - is het nog steeds niet 100% definitief.
Er zouden geheid vragen komen waarom oma op haar elektrische fiets met chip easily 30 trapt bergop (heb ik overigens hier in Limburgse Heuvelland al echt gezien die oma terwijl ze 2 jochies op een afgetrapte Zip inhaalde) en geen helm hoeft. Alleen al die vraagstelling zou de boel weer een half jaar kunnen uitstellen.
Maar uiteindelijk zal het toch gaan gebeuren. De ons omringende landen hebben die helmplicht voor snorries al jaren.

Ook ik vraag me af wat wijsheid is. Als ik dan toch een helm op moet, neig ik er sterk naar mijn Kisbee te laten opvoeren/ombouwen en herkeuren. Of nu snel inruilen nu er nog vraag is en ik wellicht een goede prijs ervoor terugkrijg en wellicht naar elektrisch gaan, heb toch de zonnepanelen op het dak met overcapaciteit. Als die krengen eens niet zo duur zouden zijn met een acceptabele actieradius. Zucht...


Nadeel van elektrisch, blijft voor mij toch echt de levensduur van de accus..
Je kan er misschien 8000Km er prima erop rijden.. Maar naar 12.000KM ga je toch echt degradatie krijgen van je accu. En dan kom je toch net even minder ver dan geplant (en dat is in mijn optiek wel vervelend.)
 
Last edited:

Broos

Well-Known Member
Dat mag wel zijn.. Maar straks gaat het ook nog eens punten op je rijbewijs kosten..

Of zo ver, dat je het in je scooter tijdperk het verkloot hebt.. En je dit geen recht meer geeft op een latere autorijbewijs.. Zo ver zal het nog wel komen.
Post automatically merged:
Nadeel van elektrisch, blijft voor mij toch echt de levensduur van de accus..
Je kan er misschien 8000Km er prima erop rijden.. Maar naar 12.000KM ga je toch echt degradatie krijgen van je accu. En dan kom je toch net even minder ver dan geplant (en dat is in mijn optiek wel vervelend.)
Van alles wat elektrisch rijdt is de actieradius veel te weinig.
De fabrieksopgave klinkt leuk maar als je met een hybride auto het parkeerterrein af gaat, start de motor al weer.
En te duur in aanschaf.
 

Sparky

Well-Known Member
Maar naar 12.000KM ga je toch echt degradatie krijgen van je accu. En dan kom je toch net even minder ver dan geplant (en dat is in mijn optiek wel vervelend.)
Aggregaatje in het topkoffer. ;)
Of een H2 tankje en een brandstofcel. :cool:
 

Floris van bommelstijn

Boris the blade
Beste @Floris van bommelstijn
Onderstaande tekst gedownload van de officiële site waar jij het over hebt.
Lekker duidelijk in Jip en Janneke taal... ;)

Je had ook wat verder naar beneden moeten scrollen v.w.b. de toelichting en het (deels) volledige verhaal/artikel!
Na alle verkeersborden staat het onderstaande vet afgedrukt te lezen, daarna volgt het duistere plot..
(ga niet het hele verhaal quoten want het is best een enorme lap tekst!)

NOTA VAN TOELICHTING​


 
Advertisement - register to remove this
Top