Groot onderhoud Peugeot Vivacity 1

Sparky

Well-Known Member
Vergeet ook niet een vliegwieltrekker te bestellen want moer lossen is één maar zonder trekker krijg je het vliegwiel niet van de conische as getrokken.

Zie hier hoe te werk gaan:

 
Advertisement - register to remove this

Similar threads

Top