Olie toevoer

Glenneh

Enne?!
Eey Eey,

Ik heb een klein dun olie slangetje ergens langshangen en het ziet er na uit dat het slangetje ergens op heeft gezeten. Het zit nu alleen op mijn carb. En vanaf mijn oliereservoir loopt gewoon een slang naar mn carter. Nou is mijn vraag of er dus nu ook een slangetje van het carter naar de carb moet? Zo ja waar? Het gaat om een Zip AC. Alvast bedankt!
 
Advertisement - register to remove this

Top