Recent content by Svenvz

  1. S

    Uitlaat laten knallen

    Hoe laten jullie een 50cc scooter met jamarcol knallen? Ik hoorde sproeier groter vervangen of iets met ontsekking maar wat is nou de beste manier?
Top